Piccochifest!
August 14, 2022
Staten Island, NY
4-7